Domová čistiareň odpadových vôd ČOV EK-SMám záujem

Popis

Čistiareň odpadových vôd EK-S je technologický celok  pozostávajúci zo samonosnej plastovej nádrže (kontajneru) so vstavanými čistiacimi zónami, anaeróbnym dávkovacím filtrom a systémom recirkulácie a odbúravania kalu a plastovej nádoby pre uloženie kompresora a elektromagnetického ventilu.

Čistiarne EK-S spĺňajú s rezervou podmienky ČSN EN 12566-3+A2:2014. Dajú sa teda umiestniť do bezprostrednej blízkosti obydlia a vyčistenú vodu je možné vypúšťať do kanalizácie, recipientov alebo použiť k zavlažovaniu.

Vo vodohospodársky významných oblastiach je pri zaradení ďalšieho stupňa čistenia (napr. zemný filter), možné dosiahnuť celkovú účinnosť čistenia v hodnote BSK5 až 99,5%.

Prebytočný kal je potreba odoberať podľa zaťaženia ČOV. Kal je vhodný na kompostovanie.

Prekysličovanie vody v ČOV je trvalé, stále. Vychádza z dúchadla, ktoré je riadené elektromagnetickým ventilom.

Prevedenie ( krytie ) dúchadla a ventilu odpovedá prostrediu podľa STN 330300.

Využitie

  • Rodinné domy
  • Bytové domy
  • Objekty na miestach bez možnosti napojenia sa na verejnú kanalizáciu

Výhody

  • Výborný pomer cena / výkon
  • Jednoduchá údržba
  • Nízke prevádzkové náklady viď porovnanie

 

© NASA plast s.r.o.