Porovnanie čistiarní odpadových vôd ČOV TOPAS EKSMám záujem

Porovnajte si parametre ČOV

  bežná ČOV ČOV EK-S ČOV TOPAS
Typové označenie 6 4 5
Počet osôb 6 6 6
Max denný prítok 600 l/deň 600 l/deň 750 l/deň
Príkon 60 W 39 W 60 W
Max doba bez prínosu znečistenia 14 dní 14 dní 90 dní
Vzdialený monitoring nie nie áno
Pieskový filter nie nie áno
Samostatný kalojem nie nie áno
Prečerpávanie prebytočného kalu nie nie áno
Možnost prítoku nižšie ako odtoku nie nie áno
Signalizácia nesprávneho chodu nie nie áno
Parametre vyčistenej vody bežná ČOV ČOV EK-S ČOV TOPAS
BSK5 15 mg/l 15 mg/l 4 mg/l
CHSK 15 mg/l 15 mg/l 7,5 mg/l
NH4-N 5 mg/l 3 mg/l 5 mg/l
Pc 7 mg/l 5 mg/l 4 mg/l
Mikropočítač nie nie áno
Inteligentné riadenie nie nie áno ( softvér )
© NASA plast s.r.o.