Plastové nádrže a žumpyMám záujem

Popis

Plastové žumpy a zberné nádrže sú vodotesné nádrže  vertikálneho alebo horizontálneho valcového tvaru, vyrobené zvaráním polypropylénových dosiek.

Nádrž tvorí valec s čelnými stenami po obvode vystužený kruhovými výstuhami, ktoré spolu  zaisťujú nutnú tuhosť celej nádrže.

Vrchná časť nádrže je vybavená vstupom, potrebným pre vyčerpávanie nádrže. Vstup je uzatvorený odnímateľným plastovým poklopom. Plastový poklop je pochôdzny a nie je pojazdný.

Nádrže  sú použiteľné aj do oblasti s výskytom spodnej vody ( v takom prípade je však potrebné nádrž obetónovať ). Pri výrobe nádrží používame polypropylén a špičkovú technológiu zvárania pre zaručenie odolnosti a dlhej životnosti.

Využitie

  • zachytávanie odpadových vôd z domácnosti  
  • zachytávanie a uskladňovanie dažďových vôd
  • zachytávanie odpadových vôd z priemyselných zariadení
  • ako zberné nádrže k domovým čistiarňam odpadových vôd

 

​Výhody

  • ľahká manipulácia  v porovnaní s betónovými nádržami
  • jednoduchá preprava v porovnaní s betónovými nádržami
  • jednoduché osadenie nádrže v porovnaní s betónovými nádržami
  • záruka 100% vodotesnosti
  • zdravotná nezávadnosť pri použití ako nádržej na pitnú vodu

Poznámka

V prípade zbernej nádrže odpadových vôd je potrebné počítať s pravidelným odvozom.


Žumpa na odpadovú "splaškovú" vodu


Zberná nádrž na dažďovú vodu 

TypObjem [m3]Rozmer [mm]
N111000 x 1000 x 1000
N1K1D1000 V1500
N222000 x 1000 x 1000
N2K2D1300 V1800
N2.5K2,5D1450 V1800
N332000 x 1500 x 1000
N3.2K3,25D1450 V2300
N442000 x 2000 x 1000
N4.7K4,7D2000 V1800
N662000 x 2000 x 1500
N6K6D2000 V2300
N992000 x 3000 x 1500
N8.5K8.5D1900 V3300
N10K10D2100 V3300
N12K12D2250 V3300
N12122000x3000x2000
N15K15D2500 V3300
N15154000x2500x1500
© NASA plast s.r.o.