ABS MATTMám záujem

ABS MATT 
- ABS Matt sú koextrudované dosky so super matným lakom. ABS s vysokou rázovou pevnosťou a s dobrými tepelnými vlastnosťami sa ľahko tepelne spracúva a vyrába. Super matný povrch ostáva matným aj po tepelnom spracovaní. Viac ako 80%ABS matných dosiek sa používajú v automobilovom priemysle ako na vnútra nákladných automobilov, autobusov. 

A2100 
- Stredná rázová pevnosť 
- Super matný -Vysoká tvrdosť 
- Vysoká odolnosť voči teplotám 

Použitie: Na vnútra automobilov, kryty v priemysle 
Možnosti: A2110, super matný lak ,tiež na druhom povrchu 
 

A2103 
- ako A2100
- Zlepšené vlastnosti zvetrávania

Použitie: Dopravné osvetlenie, automobilové časti, ktoré sú nechránené voči UV žiareniu, čiastočne na vonkajšie použitie
Možnosti: A2113, super matný lak, tiež na druhom povrchu

A3100 
- Super vysoká rázová pevnosť 
- Super matný · Stredná tvrdosť

Použitie: Na automobilové časti a v ťažkom priemysle ,kde je požadovaný super matný lak
Možnosti: A3110, super matný lak tiež na druhom povrchu 

A3103 
- ako A3100 + zlepšené vlastnosti zvetrávania 

Použitie: automobilové časti, ktoré sú nechránené voči UV žiareniu, v ťažkom priemysle kde je požadovaný super matný lak 
Možnosti: A3113, super matný lak ,tiež na druhom povrchu 

Vlastnosti ABS Matt

Vlastnosť Hodnota   Technická norma
  A2100,A2110,A2113 A3100,A3103, A3110,A3113  
Mechanické vlastnosti  
Pevnosť v ťahu do medze prieťažnosti 36MPa 33MPa ISO 527
ťahové predlženie do medze prieťažnosti >2% >2% ISO 527
ťahové predlženie do medze prieťažnosti pri zlome 50% 55% ISO 527
Modul pružnosti 2200MPa 1900MPa ISO 527
Sila ohybu 68MPa 55MPa ISO 178
E modul v ohybe 2200MPa 2000MPa ISO 178
Rázová húževnatosť +23C 16kJ/m2 30kJ/m2 ISO 180
Rázová húževnatosť -18C 6kJ/m2 20kJ/m2 ISO 180
Rázová húževnatosť -40C   10kJ/m2 ISO 180
Tvrdosť- Rockwell 100MPa 77MPa ISO 2039
Tepelné vlastnosti  
Teplota mäknutia B120 103°C 97°C ISO 306
Tepelná tvarová odolnosť 101°C 86°C ISO 75
Fyzikálne vlastnosti  
Hustota 1,06g/cm3 1,05g/cm3 ISO 1183
Horľavosť  
Zápaľnosť 1,6mm HB HB UL94
Iné vlastnosti  
Lesk, hladký povrch, doska 4mm,60C 3% 3%  
Lesk, hladký povrch po formovaní 4mm, 60C 8% 8%  

 

Program dodávky

Štandardné rozmery 1250x2050 mm
Max.šírka 1650 mm
Tolerancia dĺžka a šírka +5-0 mm
Min.hrúbka 1,5 mm
Max.hrúbka 9 mm
Tolerancia hrúbky +0,0/-0,2 mm
Dezénovanie 00 hladký 35,40,50,60,70
Farby špeciálne+14 štandardné
 
© NASA plast s.r.o.