ABS REGENERATEDMám záujem

ABS REGENERATED 
- ABS regenerated A2000R série výrobkov, ktoré sú hlavne založené na recyklovaných materiáloch, ale môžu sa taktiež kombinovať s čistou vrchnou alebo spodnou vrstvou v rozličných farbách, vždy tak aby splnili špecifické požiadavky zákazníka. Koextrudované vrstvy môžu byť optimalizované pre každé použitie medzi 5 a do15% z hrúbky dosky. Väčšina recyklovaných ABS dosiek sú použité pre dopravné podnosy, v automobilovom priemysle.

A 2000R 
- Stredná rázová pevnosť 
- vysoký lesk 

Použitie: Dopravné podnosy, v priemysle

A 2003R 
- ako A2000R + zlepšené zvetrávanie 

Použitie: Lyžiarske boxy a na vonkajšie použitie

A 2100R 
- stredná rázová pevnosť-
- super matný 

Použitie: Skrine na oblečenie, v priemysle ,kde je požadovaný matný lak

A 2103R 
- ako A2100r + zlepšené zvetrávanie 
Použitie: Na vonkajšie použitie, kde je požadovaný matný lesk

ABS Regenerate

Vlastnosť Hodnota Technická norma
Mechanické vlastnosti  
Pevnosť v ťahu do medze prieťažnosti 36MPa ISO 527
ťahové predlženie do medze prieťažnosti >2% ISO 527
ťahové predlženie do medze prieťažnosti pri zlome 50% ISO 527
Modul pružnosti 2200MPa ISO 527
Sila ohybu 68MPa ISO 178
Modul v ohybe 2200MPa ISO 178
Rázová húževnatosť +23C 14kJ/m2 ISO 180
Rázová húževnatosť -18C 6kJ/m2 ISO 180
Tvrdosť 100MPa ISO 2039
Tepelné vlastnosti  
Teplota mäknutia B120 103°C ISO 306
Tepelná tvarová odolnosť 101°C ISO 75
Fyzikálne vlastnosti  
Hustota 1,06g/cm3 ISO 1183
Horľavosť  
Zápaľnosť 1,6mm HB UL94
Iné vlastnosti  
Lesk, hladký povrch, doska 4mm,60C 90/3 %  
Lesk, hladký povrch po formovaní 4mm, 60C 90/8 %  

 

Program dodávky

Program dodávky 1250x2050 mm
Max.šírka 1450 mm
Tolerancia dĺžka a šírka +5-0 mm
Min.hrúbka 1,5 mm
Max.hrúbka 9 mm
Tolerancia hrúbky +0,0/-0,2 mm
Dezénovanie 00 hladký 35,40,50,60,70
Farby čierne alebo s farebnou vrchnou vrstvo
 
© NASA plast s.r.o.