ABS STANDARDMám záujem

ABS- Acrylonitrile-Butadien-Styrene 
je materiál s veľkou rázovou pevnosťou, s dobrými tepelnými vlastnosťami , ľahko sa tepelne spracúva a vyrába. Viac ako 90% všetkých ABS dosiek sa používajú v priemysle tepelného spracovanie hlavne v automobilovom, zdravotníckom. ABS má dobrú zlučiteľnosť s inými živicami ako PMMA, ASA, PC a viac ako 80 % zo všetkých ABS dosiek sú co extrudované , čím spĺňajú špeciálne požiadavky zákazníkov.

A2000 
- vysoká rázová pevnosť 
- vysoký lesk 
- vysoká odolnosť voči teplotám 

Použitie: Kryty strojov, hlavne na vnútorne použitie

A2003 
- ako A2000 + zväčšené schopnosti zvetrávania 

Použitie: Hlavne na vonkajšie využitie

A3000 
- super vysoká rázová pevnosť -
- stredná tvrdosť 
- vysoký lesk 

Použitie: Pre náročné požiadavky na vnútorné použitie

A3003 
- ako A3000 + zväčšené schopnosti zvetrávania 

Použitie: Pre náročné požiadavky na vonkajšie použitie

Vlastnosti ABS Standard

Mechanické vlastnosti  
Pevnosť v ťahu do medze prieťažnosti 36Mpa 33MPa ISO 527
ťahové predlženie do medze prieťažnosti >2% >2% ISO 527
ťahové predlženie do medze prieťažnosti pri zlome 50% 55% ISO 527
Modul pružnosti 2200MPa 1900MPa ISO 527
Sila ohybu 68MPa 55MPa ISO 178
Modul v ohybe 2200MPa 2000MPa ISO 178
Rázová húževnatosť +23C 16kJ/m2 30kJ/m2 ISO 180
Rázová húževnatosť -18C 6kJ/m2 20kJ/m2 ISO 180
Rázová húževnatosť-40C   10kJ/m2 ISO 180
Tvrdosť 100MPa 77Mpa ISO 2039
Tepelné vlastnosti  
Teplota mäknutia B120 103°C 97°C ISO 306
Tepelná tvarová odolnosť 101°C 86°C ISO 75
Fyzikálne vlastnosti  
Hustota 1,06g/cm3 1,05g/cm3 ISO 1183
Horľavosť  
Zápaľnosť 1,6mm HB HB UL94
Iné vlastnosti  
Úbytok 0,6-0,7% 0,6-0,7%  
Lesk, hladký povrch, doska 4mm,60C 90% 90%  
Lesk, hladký povrch po formovaní 4mm, 60C 90% 90%  

 

Program dodávky

Štandardné rozmery 1250x2050 mm
Max.šírka 1650 mm
Tolerancia dĺžka a šírka +5-0 mm
Min.hrúbka 1,5 mm
Max.hrúbka 9 mm
Tolerancia hrúbky +0,0/-0,2 mm
Dezénovanie 00 hladký 35,40,50,60,70
Farby špeciálne+14 štandardné
 
© NASA plast s.r.o.