Dosky PVCMám záujem

Trovidur® EN sú tuhé vytlačované PVC dosky, neplnené. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:

ISO 1163-PVC-U,EC,082-05-33.

Trovidur EN sa hodí hlavne na zhotovenie kontajnerov, strojov. 

Charakteristické vlastnosti sú:
- normálna odolnosť voči nárazu
- vysoká odolnosť voči kyselinám, zásaditým a slaným roztokom
- veľmi dobré vlastnosti elektrickej izolácie
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní

 


Trovidur® ESA-D sú tuhé vytlačované PVC dosky, neplnené s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:

ISO 1163-PVC-U, ECLP,074-05-28.

Trovidur ESA-D je špeciálny výrobok , kde rovnomerný a hladký povrch poskytuje veľmi dobrú farebnú priľnavosť a reprodukciu tlače. 

Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu
- vysoká odolnosť voči svetlu a počasiu 
- biela farba pre vonkajšie použitie 
- farebné na vnútorné použitie 
- povrch s hladkým jedným lakom 
- prvotriedne vlastnosti tlače 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® ET sú tuhé vytlačované PVC dosky, kryštálovo čisté. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:

ISO 1163-PVC-U,ET,066-05-33.

Charakteristické vlastnosti sú:
- vysoká priepustnosť svetla 
- nízka absorpcia vody 
- dobrá chemická odolnosť 
- veľmi dobré vlastnosti elektrickej izolácie 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní 
- vhodný pre tlač 


Trovidur® ETS sú tuhé vytlačované PVC dosky, kryštálovo čisté s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov: 

ISO 1163-PVC-U,EPT,066-05-28.

Charakteristické vlastnosti sú:
- vysoká priepustnosť svetla 
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- nízka absorpcia vody 
- dobrá chemická odolnosť 
- veľmi dobré vlastnosti elektrick 
- ej izolácie 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní 
- vhodný pre tlač 


Trovidur® EP sú tuhé vytlačované PVC dosky, neplnené. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U,EC,074-05-33.
Trovidur EP sa hodí hlavne na zhotovenie kontajnerov, strojov.
Charakteristické vlastnosti sú:
- normálna odolnosť voči nárazu 
- odolnosť proti korózii a chemická odolnosť 
- veľmi dobré vlastnosti elektrickej izolácie 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® ES sú tuhé vytlačované PVC dosky, neplnené. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U,EC,074-05-28.
Trovidur ES je vhodný na použitie v sektore reklamy, na zhotovenie strojov.
Charakteristické vlastnosti sú:
- vysoká odolnosť voči nárazu 
- vysoká odolnosť voči svetlu a počasiu 
- biela farba pre vonkajšie použitie 
- farebné na vnútorné použitie 
- hladký a lesklý povrch 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® EV sú tuhé vytlačované PVC dosky, s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U,ECLP,074-05-28.
Trovidur EV sa hodí hlavne pre tepelné spracovanie.
Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- vysoká kvalita povrchu po formovaní 
- vysoká odolnosť voči svetlu a počasiu 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® EN-W sú tuhé vytlačované PVC dosky, neplnené. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U,EC,082-05-33.
Trovidur EN-W je špeciálne vhodný na zhotovenie kontajnerov.
Charakteristické vlastnosti sú:
- normálna odolnosť voči nárazu 
- veľmi dobré vlastnosti elektrickej izolácie 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® EN-F sú tuhé vytlačované PVC dosky. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U, ECF, 082-05-33. Trovidur EN-F je špeciálny výrobok so špeciálnym ochranným zariadením proti ohňu.
Charakteristické vlastnosti sú:
- normálna odolnosť voči nárazu 
- veľmi dobrá chemická odolnosť 
- veľmi dobré vlastnosti elektrickej izolácie 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® EA sú tuhé vytlačované PVC dosky. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U,ECL,082-05-33.
Trovidur EA sa hodí hlavne na výstavbu. Špeciálna úprava povrchu zabezpečuje prvotriedne spájanie a tlač.
Charakteristické vlastnosti sú:
- normálna odolnosť voči nárazu 
- vysoká odolnosť voči svetlu a počasiu (farba biela) 
- veľmi dobré vlastnosti spájania 
- dobré schopnosti tlače


Trovidur® EA-S sú tuhé vytlačované PVC dosky, s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U, ECLP, 082-05-28. 
Trovidur EA-S sa hodí hlavne na výstavbu. Špeciálna úprava povrchu zabezpečuje prvotriedne spájanie a tlač.
Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- vysoká odolnosť voči svetlu a počasiu (farba biela) 
- veľmi dobré vlastnosti spájania 
- dobré schopnosti tlače


Trovidur® EC sú tuhé vytlačované PVC dosky. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U, ECP, 074-05-28.
Trovidur EC sa hodí hlavne na výstavbu strojov, kontajnerov, strojov a zariadení.
Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní 
- vysoko lesklý povrch


Trovidur® EC-UV sú tuhé vytlačované PVC dosky, s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U,ECLP,074-05-28.
Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- vysoká odolnosť voči svetlu a počasiu (farba biela) 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní 
- vysoko lesklý povrch


Trovidur® EC-HI sú tuhé vytlačované PVC dosky, s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U,ECLP,074-05-23.
Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní 
- vysoko lesklý povrch


Trovidur® ESV-TRX sú tuhé vytlačované PVC dosky, s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U, ECLP,074-05-28.
Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- vysoká odolnosť voči svetlu a počasiu (farba biela) 
- vysoká kvalita povrchu po formovaní


Trovidur® PN sú lisované tuhé PVC dosky s normálnou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U, QC, 074-05-133
Charakteristické vlastnosti sú:
- normálna odolnosť voči nárazu 
- vysoká odolnosť voči kyselinám, zásadám a slaným roztokom 
- veľmi dobré vlastnosti elektrickej izolácie 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® PHS 15 sú lisované tuhé PVC dosky s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U, QCP,074-25-128.
Trovidur PHS 15 je materiál vhodný pre viacúčelové použitie pre extrémne namáhané časti.
Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® NL rozpoznateľné svojou červenou farbou , sú lisované tuhé PVC dosky s normálnou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov: 
ISO 1163-PVC-U,QC,078-05-T33.
Charakteristické vlastnosti sú:
normálna odolnosť voči nárazu 
- vysoká odolnosť voči kyselinám, zásadám a slaným roztokom 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní 
- vhodný pre kontakt s vodou a jedlom


Trovidur® PHT sú lisované dosky z postchlorovaného PVC, s normálnou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov: 
ISO 1163-PVC-C,QC, 102-05-T33.
Charakteristické vlastnosti sú:
- normálna odolnosť voči nárazu 
- vysoká odolnosť voči kyselinám, zásadám a slaným roztokom
- nepretržité použitie do teploty 90 oC
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® PHS 25 sú lisované tuhé PVC dosky s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U, QCP,074-25-T28.
Trovidur PHS 25 je vhodný materiál na rozličné použitie mechanicky vysoko namáhaných častí.
Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® PHSL 25 sú lisované tuhé PVC dosky s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U,QCP, 074-25-T23.
Charakteristické vlastnosti sú:
- prvotriedna odolnosť voči nárazu 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní 
- vhodný pre kontakt s vodou a jedlom


Trovidur® PNT sú lisované tuhé PVC dosky , kryštálovo čisté s normálnou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-U, QT, 074-05-T33
Charakteristické vlastnosti sú:
- normálna odolnosť voči nárazu 
- dobrý prestup svetla 
- dobrá chemická odolnosť 
- bezproblémová výroba pri zváraní, formovaní, spájaní


Trovidur® PHT 4910 sú lisované dosky z postchlorovaného PVC, s normálnou odolnosťou voči nárazu. Tento materiál poskytuje nasledovné formovanie materiálov:
ISO 1163-PVC-C, QCF, 102-05-T28.
Trovidur PHT 4910 je uvedený FMRC 4910.
Charakteristické vlastnosti sú:
- normálna odolnosť voči nárazu 
- vysoká odolnosť voči kyselinám, zásadám a slaným roztokom 
- použiteľný pri teplote do 90oC


Trovidur® W 1014 je názov pre dosky, doplnený o zváranie a formáty založený na PVC (PVC-U).Trovidur W 1014 je vhodný na technické použitie ako je výroba uzáverov, dilatačných spojov.
Charakteristické vlastnosti sú:
- tvrdosť A okolo 66 
- prvotriedna chemická odolnosť 
- vysoká odolnosť opotrebovania 
- veľmi dobré vlastnosti elektrickej izolácie 
- vhodný pre spájanie 
- vhodný pre zváranie a tepelné formovanie 
- prírodne farbené


Trovidur ®W 1590 je názov pre dosky, doplnený o zváranie a formáty založený na PVC (PVC-U).Trovidur W 1590 je vhodný na technické použitie ako je výroba uzáverov, dilatačných spojov.
Charakteristické vlastnosti sú:
- tvrdosť A okolo 73 
- veľmi dobré vlastnosti elektrickej izolácie 
- vhodný pre spájanie 
- vhodný pre zváranie a tepelné formovanie 
- prírodne farbené


Trovidur ®W 2000 je názov pre dosky, doplnený o zváranie a formáty založený na PVC (PVC-U). Trovidur W 2000 sa hodí na rozličné technické použitie, hlavne v chemickom priemysle.
Charakteristické vlastnosti sú:
- tvrdosť A okolo 88 
- prvotriedna chemická odolnosť 
- zlepšená odolnosť voči opotrebovaniu 
- veľmi dobré vlastnosti elektrickej izolácie 
- vhodný pre spájanie 
- vhodný pre zváranie a tepelné formovanie 
- farba čierna


Trovitex® je názov pre pevnú PVC penu s hustotou 0,5g/cm2 .
Trovitex sa hodí na použitie hlavne v reklamnom sektore a na vnútorné použitie. 
Charakteristické vlastnosti sú:
- hustota 0,5g/cm2 
- hladký, štruktúrovaný povrch na oboch stranách 
- vysoká tvrdosť 
- odolnosť voči svetlu a počasiu (farba biela)


Trovitex ®7 je názov pre pevnú PVC penovú dosku vyrobenú z PVC-U s vysokou hustotou. Trovitex 7 sa hodí na použitie hlavne v reklamnom sektore a na vnútorné použitie. 
Charakteristické vlastnosti sú:
- hustota 0,7 g/cm2 
- hladký, štruktúrovaný povrch na oboch stranách 
- vysoká tvrdosť 
- odolnosť voči svetlu a počasiu (farba biela)


Trovicel ® je názov pre pevnú PVC penovú dosku vyrobenú z PVC-U.
Trovicel sa hodí na použitie hlavne v reklamnom sektore a na vnútorné použitie. 
Charakteristické vlastnosti sú:
- hustota 0,7 g/cm2 
- hladký, štruktúrovaný povrch na oboch stranách 
- vysoká tvrdosť 
- zvukové tesnenie a izolácia tepla 
- odolnosť voči svetlu a počasiu (farba biela)


Astraglas ® WS je názov pre priehľadné dosky založených na PVC(PVC-P). 
Astraglas WS sa hodí na výrobu závesných , posuvných , harmonikových dverí.
Charakteristické vlastnosti sú:
- vysoká priehľadnosť a priepustnosť svetla 
- odolnosť voči starnutiu 
- odolnosť voči opotrebovaniu 
- zvukové tesnenie a izolácia tepla 
- vhodný pre spájanie 
- vhodný pre zváranie a tepelné formovanie


Astralon® G je termoplastický syntetický materiál založený na akrylovom skle s prvotriednou odolnosťou voči nárazu. Je vyrábaný v rôznych farebných kombináciách.
Charakteristické vlastnosti sú:
- výborná odolnosť voči počasiu a teplu
- elektricky nevodivý 
- skvelé farby 
- farby: zmes dvoch alebo viacerých farieb

© NASA plast s.r.o.