MAKROLIFEMám záujem

MAKROLIFE 
je koextrudovaná polykarbonátová doska s vysoko ochranným UV filtrom na oboch stranách. V prípade Makrolifu, vysoká nárazuvzdornosť polykarbonátu bola skombinovaná s extra ochranou vrstvou proti UV žiareniu a žltnutiu, čo sa hodí na miesta kde sa využíva sklo. Má výbornú rázovú pevnosť, má dva krát takú odolnosť ako PETG a viac ako 10 krát ako PMMA. 

Vlastnosti: 
· Na oboch stranách extra UV ochrana
· Výborná rázová pevnosť 
· Ľahší než sklo 
· Ľahko formovateľný 
· Výborné tepelné vlastnosti 
· Použiteľný pri širokom rozsahu teplôt 
· Ľahká potiskovateľnosť 

Využitie: Svietidlá, priestorové zasklievanie, autobusové zastávky, kryty na plagáty, strešné okná, skleníky. Používa sa na predajné automaty, lampy, verejné telefóny, schodištia a na iné.

K dispozícii v : 
Farebné ( ako ColoradoTM UV) a texturované verzie ( TEX TM UV, ANTI- REFLEX TM UV).

Makrolife

Vlastnosť Hodnota Technická norma
Hustota 1,20g/cm3 ISO 1183
Pevnosť v ťahu do medze prieťažnosti 63(70)N/mm2 ISO 527
ťahové predlženie do medze prieťažnosti 6(110)% ISO 527
Modul pružnosti 2300N/mm2 ISO 527
Rázová skúška podľa IZOD +23C 65kJ/m2 ISO 180/1A
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti(23-80C) 0,70 10E-4/K  
Tepelná vodivosť 0,21 W/m,K DIN 52612
Teplota mäknutia podľa VICATA >140°C ISO 306
 
© NASA plast s.r.o.