PETPLUSMám záujem

PETPLUS TM 
je beztvárna co-polyesterová doska a je ľahko tepelne spracovateľná ako PETG. Nie je potrebné predsušenie a časové intervaly spracovania sú podstatne kratšie ako u PMMA. Mechanické vlastnosti sú podobné ako u A-PET dosiek, avšak schopnosť formovania je oveľa vyššia. PETPLUS TM nemá UV ochranu a je vhodný pre vnútorné použitie. Pri vonkajšom použití je porovnateľný s PETG bez UV ochrany. UV verzia bude k dispozícii v blízkej budúcnosti. PETPLUS TM je obrábaný z autorizovaných materiálov, ktoré sú vhodné pre výrobu zložiek, ktoré môžu prísť do kontaktu s jedlom podľa Európskej direktívy 92/93/EEC. Chemická odolnosť pre tento produkt je vyššia ako u A-PET v svojom beztvárnom stave a takmer tak dobrá ako u PETG. Všeobecne chemická odolnosť je pre PETPLUS TM lepšia ako v prípade PMMA. 

Vlastnosti: 
· Veľmi ľahké tepelné spracovanie
· Mechanické vlastnosti ako A-PET
· Vyššia rázová pevnosť než u PMMA
· Vyššia čírosť
· Možný výber farieb
· Nie je potrebné predsušenie
· Môže prísť do kontaktu s jedlom
· Vysoká schopnosť formovania
· žiadne zožltnutie vo vonkajšom prostredí

Vlastnosť Hodnota Technická norma
Absorpcia vody 0,13% ASTM D 570
Mechanické vlastnosti  
Pevnosť v ťahu do medze prieťažnosti 60(27)MPa ASTM D 368
Preťaženie pri medzi klzu 50% ASTM D 368
Modul pružnosti 2850MPa ASTM D 368
Modul ohybu 2600MPa ASTM D 790
Izod vrúbová húževnatosť +23C 40J/m ASTM D 256
Izod vrúbová húževnatosť-30C 36J/m ASTM D 256
Rázová húževnatosť 23C NB ASTM D 256
Tepelné vlastnosti  
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti 5.9*10-5 ASTM D 696
VICAT teplota mäknutia A 78°C ASTM D 1525
VICAT teplota mäknutia B 69°C  
Fyzikálne vlastnosti  
Hustota 1,29g/cm3 ASTM D 792
Index lomu, 20C 1,57 ISO 489
Horľavosť  
Zápaľnosť 0,8 mm HB UL 94
Kyslíkový index 26% ASTM D 2863
 
© NASA plast s.r.o.