Studňové šachty a skružeMám záujem

Studňové šachty pre vŕtane studne

Popis:

Slúžia pre vytvorenie manipulačného priestoru a umiestnenie ponorného čerpadla resp. celej čerpacej zostavy vrátane tlakovej nádoby a všetkých potrebných armatúr.

Šachty majú pochôdzy poklop, stupačky, prechodky na potrubia, vodotesný prechod pre vrt priemeru D100 - D200.

Materiál:

Polypropylén 6-8 mm

Typové označenie: 

SS NPB D1000 x V1300

SS NPB D1000 x V1500

SS NPB D1200 x V1500

SS NPB X - podľa zadania zákazníka


Plastové skruže

Popis:

Plastové skruže sú vhodné pre vytvorenia podzemného priestoru.  Príkladom využitia sú aplikácie kde nie je nevyhnutná vodotesnosť podzemného priestoru. Skruž je vyrobená z PP dosiek. Vybavená je lemom, ktorý slúži na prepojenie s ďalšou skružou rovnakého priemeru. Skruže je možné ďalej vybaviť – poklopom, stúpadlami, prechodkami, a podobne. Skruž po osadení na rovný a pevný podklad rovnomerne po celom obvode obsypeme. Na obsyp odporúčame kamenivo frakcie 4-8 mm alebo pieskovo cementovú zmes. Plastové skruže odporúčame osádzať mimo ciest a komunikácii a maximálne do hĺbky 3m. V prípade umiestnenia do prejazdnej plochy je nutné ich obetónovanie .

Výhody:

  • nízka hmotnosť
  • jednoduchá manipulácia
  • nízka cena

Použitie:

  • zapaženie kopanej studne
  • rôzne aplikácie v dome, chate a záhrade
  • vsakovacie jamy dažďovej kanalizácie
  • prístup k čistiacemu kusu kanalizácie
  • prístup k ventilom zavlažovania záhrady
  • odkladací priestor na záhradnú hadicu

Typové označenie: 

PS NPB D500 - D1000 x V1000

 

© NASA plast s.r.o.